ПОЯВИЛИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ «ЗВЕЗДА» ПО ПРЕДМЕТУ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»  https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/zaklyuchitelnyj-etap/206-predvaritelnye-rezultaty-zaklyuchitelnogo-tura-2019-20-uch-g